Người đàn ông có thể là người sống thọ nhất thế giới từ trước tới giờ

Người đàn ông có thể là người sống thọ nhất thế giới từ trước tới giờ (đọc thêm)