Người dân khu vực bãi rác Khánh Sơn bức xúc phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Người dân khu vực bãi rác Khánh Sơn bức xúc phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Mới nhất