Người dân kể lại cảnh tượng 14 căn nhà đổ sụp xuống sông

Người dân kể lại cảnh tượng 14 căn nhà đổ sụp xuống sông
Mới nhất