Người dân "đội mưa" đi ăn sáng, uống cà phê trong ngày đầu quán bán tại chỗ

Trong ngày đầu hàng quán được mở lại phục vụ tại chỗ, người Đà Nẵng tranh thủ "đội mưa" để đi ăn sáng, uống cà phê…
Mới nhất