Người dân đến chợ thực phẩm An Đông phải ghi lịch sử mua bán

Chợ thực phẩm An Đông (quận 5, TPHCM) mở cửa trở lại từ ngày 17/7 nhưng tiểu thương vắng, sức mua còn hạn chế, người dân đến mua bán phải ghi lại lịch sử giao dịch vào giấy khai báo y tế.
Mới nhất