Người dân có nhà bị nứt quanh dự án Nguyễn Sơn có thực sự đang hoang mang?

Người dân có nhà bị nứt quanh dự án Nguyễn Sơn có thực sự đang hoang mang? (đọc thêm)