Người cha ôm con vượt 300km cố bám trụ Hà Nội để tìm cách cứu con

“Em ước 1 ngày con bước đi và cất tiếng gọi mẹ ơi!...” (đọc thêm)