Người biểu tình đối đầu cảnh sát trong biểu tình ở Hong Kong

Hàng nghìn người đang tập trung ở trung tâm Hong Kong vào hôm nay để biểu tình phản đối một dự luật dẫn độ cho phép các nghi phạm được dẫn độ tới Trung Quốc đại lục để xét xử. (đọc thêm)