Ngựa bất ngờ phi như “bay” đến hất tung người đi đường!

Cứ tưởng rảo bước trong khu phố chỉ dành cho người đi bộ là an toàn nhất, cho đến khi sự việc này xảy ra… (đọc thêm)