Nghị sĩ Bolivia ẩu đả dữ dội giữa kỳ họp quốc hội

Tòa nhà quốc hội Bolivia trở nên hỗn loạn sau khi các nghị sĩ lao vào giật tóc, "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" vì bất đồng quan điểm.
Mới nhất