Nghệ sĩ Trung Dân gây bất ngờ khi tuyên bố bản thân có “gen chung tình”.

Nghệ sĩ Trung Dân khẳng định không bao giờ đi tìm "của lạ" vì có “gen chung tình”. (đọc thêm)