Về trang chủ

Nghề đánh bóng lư đồng thời dịch Covid-19.

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhu cầu đánh bóng lư đồng năm nay giảm mạnh. Tuy vậy, nhiều thợ đánh bóng lư đồng vì quen việc và "mê" cái sự sáng bóng, đẹp như mới của đồng, nên vẫn gắn bó với nghề.
Dân trí
Đang xem
Nghề đánh bóng lư đồng thời dịch Covid-19.
04:11

Nghề đánh bóng lư đồng thời dịch Covid-19.

Mới nhất