Ngắm toàn cảnh Cantalloc Aqueducts

Cantalloc Aqueducts là một trong những công trình kỹ thuật thủy lợi nổi bật nhất trên thế giới, được xây dựng giữa sa mạc ở Peru.
Mới nhất