Ngâm mình dưới nước ngang hông, khuấy cát bắt đặc sản "tiến vua"

Canh thủy triều xuống, người dân ven sông Hàn ở TP Đà Nẵng lại khuấy cát, dùng vợt bắt phi. Ngâm mình dưới nước nhiều giờ liên tục, thợ bắt phi có thể kiếm vài trăm nghìn trang trải cuộc sống.
Mới nhất