video cùng chuyên mục

Ngâm mình dưới nước ngang hông, khuấy cát bắt đặc sản "tiến vua"

Canh thủy triều xuống, người dân ven sông Hàn ở TP Đà Nẵng lại khuấy cát, dùng vợt bắt phi. Ngâm mình dưới nước nhiều giờ liên tục, thợ bắt phi có thể kiếm vài trăm nghìn trang trải cuộc sống.