Nga lên án Mỹ hạ cờ tại Lãnh sự quán ở San Francisco

Đại sứ quán Nga tại Mỹ đã lên án hành động hạ cờ Nga của Washington tại khu ngoại giao ở thành phố San Francisco, hiện đang dưới quyền quản lý của Mỹ, đồng thời yêu cầu Mỹ trả lại vật mang ý nghĩa biểu trưng trang trọng này.(Video: Rupply) (đọc thêm)