Nảy ý tưởng làm trang trại hữu cơ, chàng trai nhận được 1 tỷ đồng đầu tư

Marko là một trong những thành viên sáng lập hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ 1,5ha, tại Luxembourg. Chỉ sau 1 tháng chia sẻ về dự án, Marko đã nhận được 40.000 Euro (khoảng 1 tỷ đồng) đầu tư.
Mới nhất