Về trang chủ

Nạo phá thai có được xem là vi phạm pháp luật hay không?

Có rất nhiều lý do để một người quyết định nạo phá thai. Nhưng suy cho cùng đây vẫn là hành động “cắt” đi sự sống. Vậy theo góc nhìn của pháp luật, hành vi này sẽ được nhìn nhận thế nào?
Dân trí
Đang xem
Nạo phá thai có được xem là vi phạm pháp luật hay không?
04:00

Nạo phá thai có được xem là vi phạm pháp luật hay không?

Mới nhất