Nạn nhân ngộ độc pate Minh Chay đang dần hồi phục (Nguyễn Quang)

Bệnh nhân đang còn phải thở máy nhưng sức cơ cải thiện tốt
Mới nhất