Nam sinh đánh cô giáo có vi phạm pháp luật hay không

Xét dưới góc độ pháp lý, hành vi của nam sinh có vi phạm pháp luật hay không cần phải xem xét nhiều yếu tố khác nhau và đối chiếu với quy định pháp luật hiện hành về cấu thành tội phạm.
Mới nhất