MV liên khúc "Tình cha - Lòng mẹ"

Phan Quỳnh Anh và mẹ song ca liên khúc "Tình cha- Lòng mẹ" (đọc thêm)