MV "#142" của Lâm Bảo Ngọc

Lâm Bảo Ngọc ra mắt MV đầu tay đúng ngày lễ tình nhân (đọc thêm)