Mục sở thị trang trại nuôi dế lớn nhất thế giới thu hoạch 50 triệu con/tuần

Trang trại Entomo, Canada được xem là một trong những trang trại nuôi dế lớn nhất thế giới. Nơi đây, thu hoạch 50 triệu con mỗi tuần. Loại côn trùng này có lượng dinh dưỡng rất cao.
Mới nhất