Mức phạt như thế nào cho hành vi livestream vi phạm pháp luật?

Việc thực hiện live stream vô tình để phát tán hình ảnh của người khác khi chưa được cho phép, dẫn đến làm lộ lọt thông tin cá nhân của người khác thì có thể được xem là vi phạm quyền riêng tư của người khác. (đọc thêm)