Mũ bảo hiểm - chuyện ai cũng biết nhưng...

Cú ngã không hề nghiêm trong nhưng do không đội mũ bảo hiểm, nạn nhân bị xe máy đi ngược chiều đâm thẳng vào đầu... (đọc thêm)