Câu chuyện giao thông

Mũ bảo hiểm: Chuyện ai cũng biết, nhưng...

(Dân trí) - Đi xe bất cẩn, xử lí phanh không tốt khiến thanh niên chạy xe máy ngã ra giữa đường. Điều đáng nói là cú ngã này không hề nghiêm trọng, nhưng thanh niên không đội mũ bảo hiểm bị xe máy đi ngược chiều đâm thẳng vào đầu...

Mũ bảo hiểm - chuyện ai cũng biết nhưng...

Nguồn UB An toàn Giao thông QG

Mũ bảo hiểm: Chuyện ai cũng biết, nhưng... - 1

Đang được quan tâm