Câu chuyện giao thông

Mũ bảo hiểm: Chuyện ai cũng biết, nhưng...

Dân trí Đi xe bất cẩn, xử lí phanh không tốt khiến thanh niên chạy xe máy ngã ra giữa đường. Điều đáng nói là cú ngã này không hề nghiêm trọng, nhưng thanh niên không đội mũ bảo hiểm bị xe máy đi ngược chiều đâm thẳng vào đầu...
 >> Câu chuyện giao thông: Nếu điều đó xảy ra, ai là người có lỗi?
 >> Gây tai nạn vì lái xe không quan sát