video cùng chuyên mục

Một trích đoạn trong vở chèo "Thiên duyên huyền tích"

Nhà hát Chèo Thái Bình vừa ra mắt vở diễn Thiên duyên huyền tích (Cây gậy thần). Vở diễn được dàn dựng dựa trên kịch bản của cố tác giả Hoàng Luyện.