Một tình huống minh chứng cho câu nói: “Người tính không bằng trời tính”

Dù đã tính toán kỹ lưỡng tốc độ di chuyển, mức vặn ga, lấy đà phù hợp... nhưng người đàn ông vẫn gặp sự cố bất ngờ khi cố gắng đưa chiếc xe máy lên dốc. (đọc thêm)