Một MV do Nhân và các bạn trong CLB âm nhạc Ngô Quyền thực hiện.

Một MV do Nhân và các bạn trong CLB âm nhạc Ngô Quyền thực hiện. (đọc thêm)