Mỗi người về quê vui lòng nhận một phong bì 500K (Video: Nguyễn Duy)

Người phụ nữ ở Nghệ An chuẩn bị mỗi phong bì 500 nghìn đồng bỏ vào thùng rồi viết vào tấm bìa lớn "Mỗi người về quê vui lòng nhận một phong bì 500K"
Mới nhất