Mỗi năm, thầy giáo huấn luyện viên này chỉ thực hiện một cú lặn cao duy nhất

Mỗi năm, thầy giáo huấn luyện viên này chỉ thực hiện một cú lặn cao duy nhất (đọc thêm)