Mối lương duyên tiền định

Với quá nhiều nét tương đồng về văn hóa và tôn chỉ hoạt động, “mối lương duyên” giữa gã khổng lồ làng giải trí thế giới và "thống lĩnh" ngành kim hoàn Việt Nam diễn ra như một điều tất yếu. (đọc thêm)