video cùng chuyên mục

Mở lớp dạy online thu tiền có đúng pháp luật?

Các cá nhân không đăng ký kinh doanh (thành lập hộ kinh doanh, doanh nghiệp) nhưng vẫn phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đầy đủ đối với các hoạt động làm việc có phát sinh lợi nhuận của mình.