video cùng chuyên mục

Mô hình trồng bưởi da xanh cho thu cao của anh Phạm Cao Dũng.

Anh Dũng chia sẻ về mô hình trồng bưởi da xanh của mình.