MC truyền hình bị nhắc nhở khi “tự tiện” hôn nữ phiên dịch

MC truyền hình bị nhắc nhở khi “tự tiện” hôn nữ phiên dịch (đọc thêm)