MC James Corden bị phản ứng vì chê món ăn châu Á

Spill Your Guts là một tiết mục trong chương trình The Late Late Show with James Corden. Trong chương trình, MC James Corden thử thách người chơi thử nếm những món ăn lạ.
Mới nhất