video cùng chuyên mục

Mang thai hộ có vi phạm pháp luật?

Mang thai hộ vì mục kích thương mại tức là việc một người phụ nữ mang thai cho người khác bằng việc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để được hưởng lợi về kinh tế hoặc lợi ích khác là hành vi bị cấm.