Màn đồng diễn 3000 đoàn viên thanh niên gây bão. (Thực hiện: Vinhmedia)

Màn đồng diễn 3000 đoàn viên thanh niên gây bão. (Thực hiện: Vinhmedia) (đọc thêm)