Ấn tượng màn đồng diễn của 3.000 Đoàn viên thanh niên

Dân trí 3.000 đoàn viên thanh niên với màn đồng diền mở màn cho Lễ khởi động tháng Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo - dựng xây đất nước” đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng mọi người.

Màn đồng diễn 3000 đoàn viên thanh niên gây "bão".

Tháng thanh niên năm 2018 được triển khai với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo - dựng xây đất nước”, với 8 nhiệm vụ trọng tâm cơ bản gồm: Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho ĐVTN.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội có ý nghĩa đối với thanh niên; là dịp để thanh niên thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng, phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện vốn có của thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của mỗi địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, tại lễ phát động với màn đồng diễn của 3.000 đoàn viên thanh niên đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng mọi người khi thể hiện xuất sắc ca khúc mới của Đại hội đoàn toàn quốc "Thanh niên Việt Nam tiến bước" tại lễ Khởi động Tháng Thanh niên 2018 của tỉnh Nghệ An.

Địa điểm tổ chức là Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.
Địa điểm tổ chức là Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Màn đồng diễn của 3000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn ...
Màn đồng diễn của 3000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn ...

... màn đồng diễn để lại ấn tượng ....
... màn đồng diễn để lại ấn tượng ....

....3000 đoàn viên thanh niên xếp hàng ngay ngắn ....

....3000 đoàn viên thanh niên xếp hàng ngay ngắn ....

....màn đồng diễn đầy ý nghĩa ....
....màn đồng diễn đầy ý nghĩa ....
... đoàn viên thanh niên là những thế hệ trẻ phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên với mục tiêu Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo, đó là sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân; sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; sáng tạo trong đời sống sinh hoạt; sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh…
... đoàn viên thanh niên là những thế hệ trẻ phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên với mục tiêu "Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo", đó là sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân; sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; sáng tạo trong đời sống sinh hoạt; sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh…

Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội có ý nghĩa đối với thanh niên; là dịp để thanh niên thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng, phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện vốn có của thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của mỗi địa phương, đơn vị.
Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội có ý nghĩa đối với thanh niên; là dịp để thanh niên thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng, phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện vốn có của thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của mỗi địa phương, đơn vị.

Nguyễn Duy