Màn biểu diễn khinh công của Trần Sư Hành

Đạo trưởng Võ Đang, Trần Sư Hành đã liên tiếp nhận được những lời thách đấu sau khi biểu diễn khinh công.
Mới nhất