Mạc Thị Lệ Quyên lừa chạy việc chiếm đoạt 3,4 tỉ đồng

Mạc Thị Lệ Quyên tìm các văn bản của cơ quan chức năng, cắt ghép chữ ký, con dấu rồi dán vào các danh sách, quyết định tuyển dụng. Khi nạn nhân mang giấy tờ đi nhận việc mới ngả ngửa biết mình bị lừa.
Mới nhất