Lý do đánh rớt SGK Tiếng Việt của GS Hồ Ngọc Đại ở vòng 1

Thành viên Hội đồng thẩm định quốc gia nói về lý do đánh rớt SGK Tiếng Việt của GS Hồ Ngọc Đại ở vòng 1 (đọc thêm)