Lương Bổng ú ớ khi cậu chủ Phan Hải bất ngờ... tặng quà sinh nhật.

Lương Bổng ú ớ khi cậu chủ Phan Hải bất ngờ... tặng quà sinh nhật.
Mới nhất