Lực lượng bảo vệ rừng mật phục, bắt giữ đoàn lâm tặc vận chuyển gỗ lậu

Lực lượng bảo vệ rừng bắt giữ đoàn lâm tặc vận chuyển gỗ lậu trong đêm (đọc thêm)