Lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc

Ô tô và xe máy trôi nổi trên đường, trong khi một số người dân phải bám vào cây để giữ đầu cao hơn mặt nước trong trận lũ lụt tại Trung Quốc.
Mới nhất