Lớp học dạy nấu ăn miễn phí dành cho người khiếm thị của đầu bếp Nguyễn Thường Quân

Với mong muốn lan toả tình yêu với nghề đầu bếp cho những người kém may mắn trong cuộc sống, đầu bếp Nguyễn Thường Quân đã dồn tâm huyết dạy nấu ăn miễn phí cho các bạn khiếm thị trong suốt một năm qua. (đọc thêm)