video cùng chuyên mục

Lớp 5

Chị Nga rớm nước mắt kể 7 năm ròng rã chiến đấu với bệnh tật giữ mạng sống cho con. Vợ chồng anh chị chỉ có duy nhất một người con, đó là hi vọng duy nhất của gia đình.