video cùng chuyên mục

Lời sau cùng "ớn lạnh" của kẻ bị tử hình vụ giết hại 3 người nhà vợ cũ

Đoàn Minh Hải giết 3 người là phạm tội đặc biệt nguy hiểm, không ăn năn hối cải, không còn tính người nên cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội, từ đó tuyên mức án tử hình.