video cùng chuyên mục

Loại cam đặc sản Tết bán với giá 70.000 đồng/quả

Cam Xã Đoài (xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) xưa để tiến vua, nay chỉ bán vào đúng dịp Tết. Mỗi quả cam Xã Đoài có giá từ 70.000 đồng, tương đương một yến lúa