Loài bướm có cánh họa tiết đầu rắn

Hình ảnh ba con rắn "giận dữ" thò ra khỏi tán lá cây không phải là rắn thật sự như nhiều người nhầm tưởng.
Mới nhất