Về trang chủ

Liên kết đào tạo nguồn lao động chất lượng cao tại tỉnh Long An

Để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Long An đang triển khai nhiều chương trình liên kết để đưa lao động ra nước ngoài làm việc, trải nghiệm và học hỏi rồi trở về đóng góp cho quê hương.
Dân trí
Đang xem
Liên kết đào tạo nguồn lao động chất lượng cao tại tỉnh Long An
03:43

Liên kết đào tạo nguồn lao động chất lượng cao tại tỉnh Long An

Mới nhất